Страницы

Մարե Վահանի Խաչատրյան

24 Ноябрь 2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ժամը 15:30-ին ՀՊՏՀ նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Մարե Վահանի Խաչատրյանի «ՀՀ-ում մաքսային արժեքի որոշման բարելավումը և դրա ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա»  թեմայով Ը.00.03՝ «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝

Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ  

Արմեն Աշմատի Հակոբյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

  1. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

   Վլադիմիր Լիպարիտի Հարությունյան

      2. Տնտեսագիտության թեկնածու

   Գարիկ Հրայրի Դարբինյան

014 մասնագիտական խորհուրդ 

 Սեղմագիր