Страницы

ԲԵԱՏՐԻՍԱ ԿԱՐՊԻՍԻ ԿԵՈՎՏԵՐԵԼՅԱՆ

21 Ноябрь 2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ժամը 15:30-ին ՀՊՏՀ նիստերի դահլիճում կկայանա ԲԵԱՏՐԻՍԱ ԿԱՐՊԻՍԻ ԿԵՈՎՏԵՐԵԼՅԱՆԻ «Մարդու առողջության վրա շրջակա միջավայրի ներգործության սոցիալ-տնտեսական գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»  թեմայով Ը.00.02` - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում»  մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր  

Սուրեն Այվազի Գևորգյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան Ալբերտի Սարգսյան

տնտեսագիտության թեկնածու Սամվել Արշալույսի Մարգարյան

014 մասնագիտական խորհուրդ 

 Սեղմագիր