Страницы

Новый проект. Отдел информации и связей с общественностью АГЭУ об'являет конкурс рассказов

12 Декабрь 2012

Photo: Նոր նախագիծ. ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հայտարարում է պատմվածքի մրցույթՍիրելի ուսանողներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում  աննախադեպ նախագիծ: ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ֆիզդաստիարակության ամբիոնի պրոֆեսոր Սիմոն Հակոբյանի առաջարկությամբ և նրա հետ համատեղ նախաձեռնում է պատմվածքի մրցույթ:  Մրցույթի նպատակն է խթանել ուսանողության շրջանում ընթերցասիրությունը, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի շրջանակներում բացահայտել ստեղծագործական անհատականություններին, ներկայացնել ու խրախուսել նրանց, ինչպես նաև ընդարձակել «Տնտեսագետի» ընթերցողների և հեղինակների շրջանակը: Նախագիծն իրականացվում է ՀՊՏՀ ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի աջակցությամբ։Հայտարարության տեքստը սիրով ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը:Պատմվածքի մրցույթի պայմաններն են՝1.	Թեմայի ազատ ընտրություն:2.	Ծավալը. բառերը չպետք է գերազանցեն 2500 նիշը` բացատներն ու կետադրական նշանները ներառյալ (մոտավորապես 5 էջ, տողամիջյան  հեռավորությունը՝ 1, տառատեսակը՝ sylfean, տառաչափը՝ 12)։3.	Ներկայացված նյութը պետք է լինի ընթեռնելի, զերծ` տեխնիկական թերություններից և գրագետ շարադրված:4.	Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՊՏՀ–ի  (իհարկե, նաև մասնաճյուղերի) առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորող ուսանողները, դասախոսները, վարչական անձնակազմի անդամները, աշխատակիցները:5.	Ներկայացվող պատմվածքը չպետք է տպագրված կամ որևէ մրցույթի ներկայացված լինի նախկինում:6.	Յուրաքանչյուր հեղինակ կարող է ներկայացնել միայն մեկ ստեղծագործություն:7.	Ստեղծագործության վերջում նշել հետադարձ կապի տվյալները` հետախոսահամարներ, էլեկտրոնային հասցե:Պատմվածքները կարելի է ներկայացնել ինչպես ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, այնպես էլ ուղարկել news@asue.am  anieavet@gmail.com էլեկտրոնային հասցեներին` մինչև 2013 թվականի մարտի 1-ը:Նախապես ցանկանում ենք նշել, որ մասնակցության հայտ ներկայացնողները պետք է հանդես գան ծածկանուններով (կեղծանուններով): Մրցույթը համակարգող խումբն այս որոշումն ընդունել է` առավելագույն անաչառություն ապահովելու համար:Մրցանակային տեղեր գրաված հեղինակները կարժանանան դրամական մրցանակների (1-ին տեղ` 80. 000 դրամ, 2-րդ տեղ` 65. 00 դրամ, 3-րդ տեղ` 50. 000 դրամ) և հավաստագրերի:Հաղթողներին կորոշի մրցատյանը` հաշվի առնելով նաև ՀՊՏՀ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում պատմվածքների վերաբերյալ ընթերցողների արձագանքները (like–երը)։ Պատմվածքները հրապարակվելու են ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքում (asue.am), ինչպես նաև բուհի ֆեյսբուքյան էջում:      Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն 2013 թվականի մայիսի սկզբին: Ներկայացված լավագույն պատմվածքները կտպագրվեն  «Տնտեսագետ» ամսագրում:ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինДорогие студенты, уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию беспрецедентный 
проект. Отдел информации и связей с общественностью АГЭУ по предложению 
профессора кафедры физвоспитания Симона Акопяна и совместно с ним 
организует конкурс рассказов. 
Цель конкурса стимулировать чтение среди студентов, в рамках Армянского 
государственного экономического университета раскрыть творческие личности, 
представить и поощрить их, как и расширить круг читателей и авторов 
“Тнтесагета”. Проект осуществляется при поддержке ректора АГЭУ Корюна Атояна. 
Текст об'явления представляем вашему вниманию: 
Условия конкурса рассказов: 
1. Свободный выбор темы. 
2. Об’ем.: слова не должны превышать 250 знаков: поля и знаки препинания 
включительно 
(приблизительно 5 листов, межстрочное расстояние 1, шрифт sylfean, размер шрифта 
12).
3. Представленный материал должен быть разборчивым, четким, без технических 
недостатков и грамотно изложенным.
4. В конкурсе должны участвовать студенты стационарного и заочного обучения, 
преподаватели, члены административного аппарата, работники АГЭУ. 
5. Представленный рассказ не должен быть напечатан в прошлом или представлен на 
какой-нибудь конкурс. 6. Каждый автор может представить только одно 
произведение. 
7. В конце произведения отметить данные обратной связи: номера телефонов, 
электронный адрес. Рассказы можно представить как в отдел информации и связей 
с общественностью АГЭУ, так и послать на электронные адреса: news@asue.am 
anieavet@gmail.com до 1-го марта 2013 года. 
Заранее желаем отметить, что для заявки на участие надо указать псевдоним. 
Группа, координирующая конкурс, это решение приняла для обеспечения 
об’ективности.
Авторы призовых мест будут удостоены денежных премий (1-ое место 80. 000 драмов, 
2-ое место 65. 000 драмов, 3-ье место 50. 000 драмов) и удостоверений.
Победителей выберит жюри, учитывая отклики читателей по поводу рассказов в 
официальной фейсбуковской странице АГЭУ (like). Рассказы опубликуются и в 
официальном сайте АГЭУ (asue.am), и в фейсбуковской странице нашего вуза. 
Результаты конкурса обобщатся в начале мая 2013 года. Лучшие представленные 
рассказы будут напечатаны в журнале “Тнтесагет”.

Отдел информации и связей с общественностью АГЭУ