Pages

Part 2

11 Jul 2017

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլան


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի  հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-29


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-28


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/21 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-27


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17-26


Համաձայնագիր


Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին (ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/25 ծածկագրով ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


 ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/25 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/24  ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/24 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան » ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլան


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և հայտարարությաուն շահերի բախման բացակայության մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և հայտարարությաուն շահերի բախման բացակայության մասին


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/23 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/22 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/21 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-23


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-22


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը 


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-21


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլան


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի հայտարարությաուն շահերի բախման բացակայության մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլան


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի  հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/17 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. փոփոխված գնումների պլան


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի  հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի  հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/17 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. փոփոխված գնումների պլան


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/13 ծածկագրով ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/15 ծածկագրով ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/12 ծածկագրով ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/12 ծածկագրով ընթացակարգի


 ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/18 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


ՀայտարարությունՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/15 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/15 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/14 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/13 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն