Pages

Part 1

12 Oct 2017

Տվյալներ մասնակցի իրական շահարուների մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին  ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/1-Պ ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1-Ս ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/1-Պ ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-18/1-Մ ծածկագրով ընթացակարգի


Հավելված 2.1


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին  ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18-1-Պ


ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18-1-Պ ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն  պայմանագիր  կնքելու  որոշման  մասին   ընթացակարգիծածկագիրըՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1-Ս


Հայտարարություն չկայացած  ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


 ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/1-Պ ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2018թ. փոփոխված գնումների պլան


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1-Ս ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի  շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1-Ս ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-18/1-Մ ծածկագրով գնման ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի  շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1-Ս ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  ՊՈԱԿ-ի 2018թ. գնումների փոփոխված պլանը


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/3 ծածկագրով ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլանը


ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլանը


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլանը


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլան


Համաձայնագիր Հարություն Միրզոյան ԱՁի հետ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին (ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/28 ծածկագրով պայմանագրի)


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-31


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգ