Pages

Foreign grants

30 Jan 2015

2017 թվական

Հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացման գերակայությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 

Գիտական միջանկյալ սեմինար ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի գիտական ծրագրի շրջանակներում

ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը և հեռանկարները


2016 թվական

ՀՀ տնտեսական ու սոցիալական զարգացման վրա գիտության և կրթության ազդեցության ինտենսիվացման գերակայությունները և կառուցակարգերը

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն  ու կանխատեսումը ՀՀ-ում


2015 թվական

Գիտության և կրթության ազդեցությունը տնտեսական ու սոցիալական զարգացման վրա

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում


2014 թվական

ՀՀ գիտակրթական համակարգի ռեսուրսային բազան, ինովացիոն-կոմունիկացիոն ապահովվածությունը և ոլորտում ներդրումային միջավայրի ու ներուժի զարգացման գերակայությունները

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում

Մաքսային միության ընդլայնումը որպես անդամ երկրների մրցունակության բարձրացման գործոն. Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի օրինակով


2013 թվական

Գիտության և կրթության ազդեցությունը տնտեսական և սոցիալական զարգացման վրա

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում 


2011 թվական

Հնա ծավալի և աճի տեմպերի վրա գիտության և կրթության ազդեցության գնահատումը