Pages

Part 3

11 Jul 2017

Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/10 ծածկագրով ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9 ծածկագրով ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի փոփոխված հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/14 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերում փոփոխության մասին հայտարարություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/8 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/15 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/13 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/13 ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/14 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/12  ծածկագրով 


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/12  ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


 Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/6 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/7 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով 


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/10 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/13 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն  ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9  ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՝ ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/12 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի փոփոխված հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերում փոփոխության մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն  ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


 Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/10 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն  ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/7 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/9 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/5 ծածկագրով ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. փոփոխված գնումների պլան


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/8 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/7 ծածկագրով 


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/6 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/4 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


 Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/5 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/8 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


 ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


 ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/6 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


 ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/7 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


 Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


 Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն չկայացած չափաբաժինների մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-5


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-3


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-4


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-2


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլան


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17-1


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-1


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/5 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/4 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլան


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/3 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն չկայացած չափաբաժինների մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/4 ծածկագրով ընթացակարգի


«Հայաստանի պետեկան տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. փոփոխված գնումների պլան


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/2 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/2 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-17/1 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՊԸԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԾՁԲ-15/9-17/1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/3 ծածկագրով ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գնումների 2017 թ  1-ին եռամսյակի տեղեկանք


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/4 ծածկագրով գնման ընթասակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/2 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ՊԸԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին հայտարարություն


Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/2 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակրգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակրգի բացման նիստի արձանագրություն


Արձանագրություն 2.pdf (բացման նիստ)


Արձանագրություն 2.pdf (բացման նիստ) ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/2 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/2-1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/3  ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ճշտված հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԾՁԲ-15/9-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/2 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին հայըարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/2 ծածկագրով ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՊԸԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15-1-17-1 (փոփոխված)


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարություն


Հայտարարություն չկայացած ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6-17/2 ծածկագրով ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/2 ծածկագրով գմնամ ընթացակարգի փոփոխված հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/2 ծածկագրով գմնամ ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԾՁԲ-15/9-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6-17/2 ծածկագրվ  ընթացակարգի  չկայացած ի մասին 


Մակրո Ֆուդ ՍՊԸ ծանուցում պայմանագրի լուծում


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6-17/2 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի  մասին հայտարարություն


Ծանուցում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1-1 ծածկագրով պայմանագրի լուծարման մասին


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


Արձանագրություն N2


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՊԸԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թվականի փոփոխված գնումների պլան


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարություն


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/2 ծածկագրով գնման չկայացած ընթացակարգի մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԾՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/2 ծածկագրով ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՊԸԾՁԲ -17/1 ծածկագրով ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի մասին


 ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6-17/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/1 ծածկագրով


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի չկայացած ընթացակարգի մասին հայտարարություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15/2-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-17/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՊԸԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԾՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/1 ծածկագրով ընթացակարգի  հրավերում փոփոխության մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին համառոտ տեղեկատվություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՊԸԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով պարզեցված ընդացակարգի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-17/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների պլանը