Pages

Մագիստրատուրա

09 Nov 2016

Մասնագիտացումը՝ Արտաքին առևտրային քաղաքականություն

«Գիտական հետազոտությունների  մեթոդաբանություն» դասընթաց

«ԲՌՀՉԱ» երկրները արդի  համաշխարհային տնտեսությունում» դասընթաց

«Տնտեսության կարգավորման միջազգային համակարգերը» դասընթաց

«Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնախնդիրները» դասընթաց

«Առևտրի միջազգային կոնվենցիաները և համաձայնագրերը» դառարկա

«Արտաքին տնտեսական գործարքների կազմակերպումը» դասընթաց

«Տնտեսական դիվանագիտությունը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում» դասընթաց

«Արտաքին առևտրային քաղաքականության առանձնահատկությունները» դասընթաց

«Միջազգային զբոսաշրջային շուկաներ» դասընթաց

«Միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրներ» դասընթաց 

Մասնագիտացումը՝ Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ

 «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» դասընթաց

«Արժութային հարաբերությունների բազմակողմ կարգավորման մեխանիզմներ» դասընթաց

«Միջազգային հաշվարկների համակարգ» դասընթաց

«Արժույթի փոխարժեք և արժութային քաղաքականություն» դասընթաց

«Բանկային համակարգերը համաշխարհային տնտեսությունում» դասընթաց

«Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնախնդիրները» դասընթաց

«Միջազգային վարկային շուկաներ» դասընթաց

«Միջազգային արժութային շուկաներ» դասընթաց

«Միջազգային արժութային և վարկային ռիսկերի կառավարում» դասընթաց

«Ներդրումային ռազմավարությունը միջազգային ֆինանսական շուկաներում» դասընթաց