Pages

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2013Թ. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

18 Jul 2013

ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Տնտեսագիտության տեսություն

Կառավարում 

Ֆինանսներ

Կոմերցիա

Վիճակագրություն

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում (ըստ ճյուղերի) 

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և  կանխատեսում 

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և  մոդելները  տնտեսագիտության  մեջ 

Հողագույքային  հարաբերություններ 

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Ապահովագրական գործ 

Հաշվապահական հաշվառում  (ըստ  ճյուղերի)  (այդ թվում՝ աուդիտ , տնտեսագիտական վերլուծություն)

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)


 105 ԵՎ 106  ԿԵՏԵՐԻ  ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ 

Կառավարում

Ֆինանսներ

Ֆինանսներ

Վիճակագրություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ 

Հողագույքային հարաբերություններ 

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն


 ՎՃԱՐՈՎԻ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ 

Տնտեսագիտության տեսություն

Կառավարում

Ֆինանսներ

Կոմերցիա 

Վիճակագրություն

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում (ըստ ճյուղերի) 

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և  կանխատեսում 

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ 

Հողագույքային հարաբերություններ 

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Ապահովագրական գործ 

Հաշվապահական հաշվառում  (ըստ  ճյուղերի)  (այդ թվում՝ աուդիտ , տնտեսագիտական վերլուծություն)

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)