Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

23 Օգոստոս 2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 


ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏ  ԵՎ    ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ   ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳ 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԵԿԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2016-2020ԹԹ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2016-2017 ԹԹ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԼԱՆ 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2016-2020ԹԹ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 


ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԿԱՐԳ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՈՒ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ  2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՆԱԽԱԳԾԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՈՒ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  2013 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՆԱԽԱԳԾԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՈՒ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՆԱԽԱԳԾԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 


 ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ


 ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2012-2016ԹԹ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք