Էջեր

ՀՊՏՀ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

09 Հունիս 2016

Տնտեսական գործունեության բնապահպանական փորձաքննություն


Հողագույքային հարաբերություններ


Պետական գույքի կառավարում


Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ


 Աուդիտ 


Վիճակագրության տեսություն և տնտեսական վիճակագրություն


Հակաճգնաժամային կառավարում


Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտության (ծածկագիր 0807)  Արտաքին առևտրային քաղաքականություն և Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ մասնագիտացումներ


Զբոսաշրջության կառավարում


Կառավարում


 Ֆինանսներ 


Մարքեթինգ


Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր  և  էլեկտրոնային բիզնես


Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն


Տնտեսագիտության տեսություն


Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն 


Ապահովագրական գործ 


Բանկայի գործունեության կազմակերպում


Աշխատանքի տնտեսագիտություն


Կոմերցիա


Բիզնեսի  տնտեսագիտություն և պլանավորում 


Հաշվապահական հաշվառում 


 Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն