Էջեր

Գիտաժողով Հարավային Կորեայում

09 Մարտ 2017

Էլեկտրոնային առևտրի, վարչարարության, հասարակության, կրթության և տեխնոլոգիաների միջազգային գիտաժողով

Հարավային Կորեա, Սեուլ

2017թ. սեպտեմբերի 5-7

http://tw-knowledge.org/ecasefall/

Գիտաժողովի նպատակն է ներկայացնել էլեկտրոնային առևտրի, վարչարարության, հասա­րակության, կրթության և տեխնոլոգիաների՝ որպես կարևորագույն ուղղությունների հիմնարար սկզբունքները: Մասնակցությունն այս գիտաժողովին կապահովի տարատե­սակ հետազոտություններ իրականացնող անձանց հետ հաղորդակցություններ և հետադարձ կապ:

Գիտաժողովին մասնակցելու նպատակով անհրաժեշտ է ներկայացնել հոդվածի վերջնական տարբերակը մինչև ս.թ. ապրիլի 30-ը: Երաշխավորված բոլոր հոդվածները կտպագրվեն ISSN հղման ներքո:

Գիտաժողովի կայքը՝ http://tw-knowledge.org/ecasefall/

Էլ. հասցե՝ ecase.conference@gmail.com

Վերջնաժամկետ՝ 2017թ. ապրիլի 30

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Գիտության և ասպիրանտուրայի բաժին: