Բակալավրիատ

Բակալավրիատ

25 Նոյեմբեր 2011

2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ


ՀԱՅՏՆԻ  ԵՆ  ՀՊՏՀ  ՀԵՌԱԿԱ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ  ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ.  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ  ՀԱՍԱՆԵԼԻ  ԵՆ  ԱՌՑԱՆՑ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՊՏՀ Է ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ 834 ԴԻՄՈՐԴԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԱՌՑԱՆՑ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ՀՊՏՀ) 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 


2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀՊՏՀ ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԸ, ՇՆՈՐՀՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 


2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՀԵՌԱԿԱ   ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ. ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  2016-2017  ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


2015-2016 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2015-2016 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2014Թ. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՃԱՐ  ԵՎ  ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԵՒ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2014-2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՏԱՐՎԱ   ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2013-2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՀԵՌԱԿԱ   ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2013Թ. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՃԱՐ  ԵՎ  ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  ՆԵՐՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  (ըստ մասնագիտացումների)


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2013Թ. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՃԱՐ  ԵՎ  ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ԴԻՄՈՐԴ-2013. ԲՈԼՈՐ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ՝ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ


ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք