Արտաքին դրամաշնորհներ

Այլ Էջեր

Արտաքին դրամաշնորհներ

30 Հունվար 2015

2017 թվական

Հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացման գերակայությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական միջանկյալ սեմինար ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի գիտական ծրագրի շրջանակներում

ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը և հեռանկարները


2016 թվական

ՀՀ տնտեսական ու սոցիալական զարգացման վրա գիտության և կրթության ազդեցության ինտենսիվացման գերակայությունները և կառուցակարգերը

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն  ու կանխատեսումը ՀՀ-ում


2015 թվական

Գիտության և կրթության ազդեցությունը տնտեսական ու սոցիալական զարգացման վրա

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում


2014 թվական

ՀՀ գիտակրթական համակարգի ռեսուրսային բազան, ինովացիոն-կոմունիկացիոն ապահովվածությունը և ոլորտում ներդրումային միջավայրի ու ներուժի զարգացման գերակայությունները

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում

Մաքսային միության ընդլայնումը որպես անդամ երկրների մրցունակության բարձրացման գործոն. Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի օրինակով


2013 թվական

Գիտության և կրթության ազդեցությունը տնտեսական և սոցիալական զարգացման վրա

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում 


2011 թվական

Հնա ծավալի և աճի տեմպերի վրա գիտության և կրթության ազդեցության գնահատումը 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք