Հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ

20 Սեպտեմբեր 2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2015Թ. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2014Թ. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2013Թ. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2012Թ. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2011Թ. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2011Թ. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2010Թ. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2010Թ.  ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 


Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք