Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն

Այլ Էջեր

Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն


Ամբիոնի վարիչ
՝   Մարդումյան Միքայել Սերոբի – տ.գ.թ., դոցենտ

Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ. Բիզնեսի կազմակերպման և Կոմերցիայի, այնուհետև 2016.` Ապրանքագիտության և տեխնոլոգիայի ամբիոնների վերակազմավորման հիմքի վրա:

Ամբիոնը ուսումնագիտական և գիտամանկավարժական աշխատանքներ է տանում մագիստրոսական ուսուցման խմբերում: Ուսումնական պլաններով նախատեսված ծրագրային նյութերը ուսանողներին մատուցվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Մասնագիտացումներ (մագիստրոսական ուսուցում)՝

«Բիզնեսի կազմակերպում», 

«Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն» 

«Բիզնեսի կազմակերպում» մագիստրոսական ուսուցման ուսանողների համար դասավանդվում են «Վենչուրային բիզնես», «Բիզնեսի ռազմավարության վերակազմավորման արդի հիմնախնդիրներ», «Միջազգային բիզնեսի նորմատիվային կարգավորում և իրականացման ընթացակարգ», «Ներդրումային նախագծերի գնահատում», «Բիզնեսի վարկավորման և ապահովագրման ժամանակակից հիմնահարցեր», «Ֆիրմայի ապրանքային քաղաքականություն», «Հյուրանոցային բիզնեսի զարգացման արդի միտումները ՀՀ-ում», «Բիզնեսի գնահատում», «Բիզնես գործընթացների դիզայն» դասընթացները:

«Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն» մագիստրոսական ուսուցման ուսանողների համար դասավանդվում են «Գենետիկորեն ձևափոխված ապրանքներ», «Ոչ պարենային ապրանքների էկոլոգիա», «Ոչ պարենային ապրանքների աուդիտ», «Հայկական բրենդ ապրանքների որակի հիմնախնդիրները», «Հուշանվերների և ոսկերչական ապրանքների փորձաքննություն և գնահատում»,  «Նոր ապրանքների մշակման և որակի գնահատման հիմնախնդիրները», «էկոլոգիական և մանրէաբանական հսկողությունը սննդի ձեռնարկություններում», «Ապրանքների տեսականու կառավարում», «Բուսական ծագման սննդամթերքի նույնականացում և կեղծում», «Կենդանական ծագման սննդամթերքի նույնականացում և կեղծում», «Մեքենասարքավորումների փորձաքննություն և գնահատում», «Արհեստական սննդամթերքի որակի հիմնախնդիրները» դասընթացները:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ՝

Վերջին երկու տարիներին ամբիոնի ընդհանուր գիտահետազոտական «Բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» և «Առևտրային գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» թեմաների շրջանակներում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել են 1 մենագրություն, 29 հոդված, 3 դասախոսության տեքստ,  2 ուսումնական ձեռնարկ, 23 գիտական զեկույց:

2014թ. մինչ օրս՝ ամբիոնի ասպիրանտների կողմից պաշտպանվել է 2 թեկնածուական ատենախոսություն: 


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


 Ամբիոնի կազմը՝   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճան, կոչում, պաշտոն

1.

Մարդումյան Միքայել Սերոբի

ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

2.

Աթոյան Կորյուն Լուկաշի 

տ.գ.դ., պրոֆեսոր

3.

Քալանթարյան Պարույր Անդրանիկի

տ.գ.թ., դոցենտ

4.

Կարապետյան Արմեն  Սոսի

տ.գ.դ., պրոֆեսոր

5.

Սագրադյան  Սիլվա  Իսրայելի

տ.գ.դ., պրոֆեսոր

6.

Չատինյան Գագիկ Սիրեկանի

տ.գ.թ., դոցենտ

7.

Հովհաննիսյան Ալբերտ Միհրանի

տ.գ.թ., դոցենտ

8.

Պապոյան Հարություն Լևոնի

 տ.գ.թ., դոցենտ

9.

Ալոյան Ռուբեն Անդրանիկի   

տ.գ.թ., դոցենտ

10.

Հայրապետյան Լիանա Մհերի

տ.գ.թ., դոցենտ

11.

Մկրտումյան Տաթևիկ  Ալբերտի

տ.գ.թ., դոցենտ

12.

Բաբաջանյան Աննա Սեյրանի

տ.գ.թ., դոցենտ

13.

Սարատիկյան Սպարտակ  Լևոնի

տ.գ.թ., դոցենտ

14.

Մելիքյան   Վարդանուշ Մարտիրոսի

տ.գ.թ., դոցենտ

15.

Խաչատրյան Օլյա  Միքայելի

տ.գ.թ., դոցենտ  

16.

Գրիգորյան Աիդա Վարդգեսի

տ.գ.թ., դոցենտ

17.

Երանոսյան  Զինա Վարազդատի

տ.գ.թ., դոցենտ

18.

Հովհաննիսյան Արման  Ալբերտի

տ.գ.թ., դոցենտ

19.

Եղիազարյան Արթուր Սասունի

տ.գ.թ., ասիստենտ

20.

Բադալյան Ալբերտ Հայրիկի

տ.գ.թ., ասիստենտ

21.

Մխիթարյան Լուսինե  Գարեգինի

ասիստենտ

22.

Հովհաննիսյան Արմենուհի Հովհաննեսի

ասիստենտ

23.

Անուշավանյան Անահիտ Վիլհելմի

ասիստենտ

24.

Բաբայան Ռոբերտ Աշոտի

 

25.

Օհանյան  Գուրգեն Կառլենի

 

26.

Գևորգյան Ներսես Այվազի

 

27.

Մեժլումյան Ռուզան  Մայորի

ավ.լաբորանտ

28.

Ասատրյան  Անի  Սոխակի

լաբորանտ


 

ՀասցեՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128,  Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն

Հեռ.՝ (+37410) 593-442,  (+37410) 593-403


Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք