Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, տ.գ.դ., դոցենտ   Դիանա  Գալոյան:

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» բակալավրի կրթական ծրագիրը ՀՀ ուսումնական գործընթացում ներդրվել է 1992-1993 ուսումնական          տարվանից (ամբիոնը հիմնադրվել է 1995թ. դեկտեմբերի 20-ին): Ծրագրի ներդրումը պայմանավորված է Հայաստանում ինչպես աշխատաշուկայի պա­հան­ջարկով, այնպես էլ ՀՀ կրթական շուկայում` համալսարաններում գործող մասնա­գիտու­թյունների շարքում այս մասնագիտության միջազգային տնտեսական բազմաբնույթ հարա­բե­­րու­թյունների բնագավառի լայն պրոֆիլի տնտեսագետների պատրաստման անհրաժեշտությամբ:

Վարիչները`

Գրիգոր Արշամի Նազարյան, տ.գ.թ., դոցենտ

Գրիգոր Սարգսի Աղաջանյան, տ.գ.թ., պրոֆեսոր: 

Ամբիոնի հրատարակած աշխատությունները`

 1. Հախվերդյան Դ., Համբարձումյան Է., Միջազգային կորպորացիաներ // ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Երևան 2016, 312 էջ:
 2. Թադևոսյան Զ., Գալոյան Դ., Միջազգային տնտեսագիտություն. տեսություն և քաղաքականություն// ուսումնական ձեռնարկ, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2015, 448 էջ:
 3. Գալոյան Դ., Տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային ասպեկտները // Հեղինակային հրատարակություն,  Երևան 2014, 294 էջ:
 4. Հախվերդյան Դ., ՀՀ տնտեսությունը կարգավորող ինստիտուտները գլոբալացման պայմաններում // Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2013, 288 էջ:
 5. Մարկոսյան Ա., Նազարյան Գ., Հախվերդյան Դ., Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ // ուսումնական ձեռնարկ, 2 մասով, Երևան 2012, 640 էջ:
 6. Մարգարյան Թ., Համաշխարհային տնտեսություն // ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2012, 232 էջ:
 7. Նազարյան Գ., Հախվերդյան Դ., Առևտրի միջազգային կոնվենցիաներն ու համաձայնագրերը // դասախոսությունների տեքստ, Երևան 2011, 173 էջ:
 8. Նազարյան Գ. Արտաքին տնտեսական գործունեության տրանսպորտային ապահովում // Տնտեսագետ, Երևան 2010, 454 էջ:
 9. Աղաջանյան Գ., Թադևոսյան Զ. և այլոք, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ // ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2008, 296 էջ:
 10. Անանյան Լ., Պետրոսյան Լ., Տնտեսական պատմություն // ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, Երևան 2008, 325 էջ:
 11. Կիրակոսյան Վ., Համաշխարհային տնտեսությանը ՀՀ ինտեգրման ուղիները // հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2007, 160 էջ:
 12. Թավադյան Մ., Նազարյան Գ., Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնախնդիրները, Մենագրություն, Տնտեսագետ, Երևան 2006, 168 էջ:
 13. Կիրակոսյան Վ., Միջազգային բիզնես // ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 205 էջ:
 14. Թադևոսյան Զ., Գալոյան Դ., Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա // մենագրություն, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2006, 179 էջ:
 15. Թադևոսյան Զ., Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային միգրացիա // հեղինակային հրատարակությունԵրևան 2005, 266 էջ:

 Ամբիոնի ներգրավվածությունը գիտահետազոտական թեմաներում`

Ամբիոնի գիտական թեման է «ԵԱՏՄ անդամ երկրների արդյունաբերական համագործակցության սիներգետիկ էֆեկտների վերլուծություն»:

Ամբիոնի դասախոսների կողմից կատարած գիտահետազոտական թեմաներից են`

 1. Աշխատուժի արտագնա միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ:
 2. Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով):
 3. ՀՀ արտահանման բազմազանեցման և աճի հնարավորությունները:
 4. ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմախնդիրները:
 5. ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները Մաքսային միության անդամակցության պայմաններում:
 6. Մասշտաբային շինարարությունը՝ որպես ներքին արտադրության խթանմամբ, տնտեսական աճի ապահովման և համաչափ տնտեսական զարգացման ուղղություն:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 30 գիտական աշխատանքներ:


ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ միջանկյալ ստուգումների և մագիստրատուրայի ամփոփիչ ստուգման  հարցաշարեր

Բակալավր

Մագիստրատուրա


 Ամբիոնի կազմը   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճան, կոչում, պաշտոն

1.

Գալոյան Դիանա Ռոբերտի

ամբիոնի վարիչի ժ/պ

2.

Նազարյան Գրիգոր Արշամի   

դեկան, տ.գ. թ., դոցենտ

3.

Թադևոսյան Զոյա Աղվանի

տ.գ.դ., պրոֆեսոր

4.

Հախվերդյան  Դավիթ Ներսիկի 

տ.գ.դ., պրոֆեսոր

5.

Կիրակոսյան Վերգինե Լազրի

տ.գ.թ., դոցենտ

6.

Անանյան Անուշ Լավրենտիի 

տ.գ.թ., դոցենտ

7.

Մարգարյան Թամարա Խիկարի  

տ.գ.թ., դոցենտ

8.

Աղաջանյան Լուսինե Գրիգորի  

տ.գ.թ., ասիստենտ

9.

Սարգսյան Ժորա Քաջիկի

տ.գ.թ., ասիստենտ

10.

Աղաջանյան Սուսաննա Սարգսի

տ.գ.թ., ասիստենտ

11.

Մկրտչյան Արա Ալյոշայի

տ.գ.թ., ասիստենտ

12.

Ավագյան Հարություն Ալեքսանդրի

տ.գ.թ., ասիստենտ

13.

Գրիգորյան Կարմեն Համլետի   

տ.գ.թ., ասիստենտ

14.

Կարապետյան Էմմա  Արայի

տ.գ.թ., ասիստենտ

15.

Եղիազարյան Քրիստինե Ալֆրեդի

ասիստենտ

16.

Գրիգորյան Հասմիկ Վլադիմիրի 

ասիստենտ

17.

Վարդանյան Տաթևիկ Գրիգորի

ասիստենտ

18.

Փախլյան  Աննա Արմենի 

տ.գ.թ., ասիստենտ

29.

Ավետիսյան  Թադևոս  Էդիկի

         տ.գ.թ., դոցենտ

20.

Ուլիխանյան  Տաթևիկ  Արմենի

տ.գ.թ., ասիստենտ

21.

Մարկոսյան Արմեն Աշոտի

տ.գ.թ., ասիստենտ

22.

Սալնազարյան Գայանե Մանվելի

         տ.գ.թ., դոցենտ

23.

Շեկոյան Նարինե  Ռազմիկի

ավագ լաբորանտ


 Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն 

Հեռ.՝  (+37410) 593-449

Էլ-փոստ՝ mthasue@gmail.com

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք