Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ձևերով: Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 2, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 2,5 տարի:

Ֆակուլտետում բակալավրիատի ծրագրով մասնագետներ են պատրաստվում հետևյալ մասնագիտություններով՝

Վիճակագրություն

Ակտուարական և Ֆինանսական մաթեմատիկա

Տեղեկատվական համակարգեր

 Մագիտրատուրայում՝ հետևյալ մասնագիտություններով՝

Վիճակագրություն

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Էլեկտրոնային բիզնես

Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

Ուսումնական աշխատանքներին զուգընթաց` ֆակուլտետում իրականացվում  են գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքներ։ Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից հրատարակվել են տասնյակ մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, խնդրագրքեր, դասախոսությունների տեքստեր, մեթոդական նյութեր և բազմաթիվ հոդվածներ։


Ֆակուլտետի դեկան՝ Մանուկ Մովսիսյան 


 Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի կանոնադրությունը


Վիճակագրություն 

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի 


Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0069, Պարույր Սևակի 77, Հայաստանի  պետական տնտեսագիտական համալսարան, Ինֆորամատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռ.` (+37410) 24-73-80, (+37410) 24-70-20

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք