Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, տ.գ.թ., դոցենտ Մայիլյան Ֆիրուզա

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնը հիմնադրվել է 1975թ.:

Վարիչները`

Աղաջանյան Հովսեփ Իվանի -տ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Կիրակոսյան Գրիգոր Եղիշի-տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Օրդուխանյան Վալերի Միքայելի-տ.գ.թ., դոցենտ

Խլղաթյան Իշխան Երեմի-տ.գ.թ., պրոֆեսոր

Հարությունյան Գարուշ Սողոմոնի- տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Մանասերյան Նորայր Մարգարի-տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Հովակիմյան Հրանտ Հովսեփի- տ.գ.թ., պրոֆեսոր

Ամբիոնում առարկայի ուսուցումն անցկացվում է ՀՊՏՀ բոլոր ֆակուլտետների 1-ին և 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: Այդ պարապմունքների ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են տնտեսագիտության տեսության կատեգորիաներին, օրենքներին, տնտեսագիտության հետազոտության մեթոդների սկզբունքներին և տնտեսական համակարգերի ու դրանց ինստիտուտների կերպափոխություններին:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`

Վերջին հինգ տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է 1 ուսումնական ձեռնարկ՝ «Տնտեսագիտության տեսություն» (մաս 2),  գիտական 4 մենագրություն,  ուսումնամեթոդական 6 աշխատություն, շուրջ 150 գիտական հոդված, որից 15-ը միջազգային ամսագրերում, 26 գիտաժողովի նյութ՝ որից 17-ը միջազգային:

Ընդհանուր առմամբ, ամբիոնի աշխատակիցները տարեկան հրատարակում են մոտ 30 գիտական աշխատանք:

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ամբիոնի համալիր թեման է «Տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները»:


Ամբիոնի կազմը

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Մայիլյան Ֆիրուզա Նորայրի-վարիչի ժ/պ

տ.գ.թ.

դոցենտ

2.

Աղաջանյան Հովսեփ Իվանի   

տ.գ.դ. 

պրոֆեսոր 

3.

Խլղաթյան Իշխան Երեմի 

տ.գ.թ. 

պրոֆեսոր      

4.

Խչեյան Լևոն Խաչիկի  

տ.գ.թ.

դոցենտ  

5.

Թավադյան Միքայել Նավասարդի- դեկանի  ժ/պ, դոցենտ

տ.գ.թ.

դոցենտ

6.

Վլասյան Վարդան Սամվելի- դեկանի տեղակալ,  դոցենտ

տ.գ.թ.

 

7.

Մարգարյան  Ատոմ Շավարշի-դոցենտ

տ.գ.թ.

դոցենտ 

8.

Պետրոսյան Արսեն Արամի- դեկանի տեղակալ, դոցենտ

տ.գ.թ.

դոցենտ 

9.

Վարդանյան Կիմա Սուրենի    

տ.գ.թ. 

դոցենտ     

10.

Խալաթյան Նարինե Հայկի   

տ.գ.թ. 

դոցենտ     

11.

Բուլանիկյան Վահե Սարգսի

տ.գ.թ. 

դոցենտ     

12.

Հակոբյան Մուշեղ Նորիկի 

տ.գ.թ. 

դոցենտ     

13.

Վարդանյան Ատոմ Արտավազդի 

տ.գ.թ. 

դոցենտ     

14.

Արմենակյան Ռուզաննա Ռոբերտի

տ.գ.թ. 

դոցենտ     

15.

Հակոբյան Լիանա Լևոնի  

տ.գ.թ. 

դոցենտ     

16.

Գրիգորյան Սամվել Ազատի  

 

դոցենտ     

17.

Խանումյան Գայանե Լազրի- ասիստենտ   

տ.գ.թ. 

 

18.

Մկրտչյան Տաթևիկ Արտաշեսի- ասիստենտ 

տ.գ.թ. 

 

19.

Ջուհարյան Հասմիկ Սասնիկի- ասիստենտ  

տ.գ.թ. 

 

20.

Նազարյան Գոհար Գեորգիի- դասախոս   

 

 

21.

Բաղդասարյան Լիլիթ Լեռնիկի- ասիստենտ

տ.գ.թ. 

 

22.

Եղոյան Հայկանուշ Սուրենի- ավագ լաբորանտ  

 

 

23.

Թորոսյան Արծրունի  Երջանիկի

տ.գ.թ.

դոցենտ

24.

Մինասյան  Հայկ  Համլետի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

25.

Հակոբյան Էդուարդ Նորայրի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

 


Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128,  Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 593-420

 

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք