Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` Գևորգյան Սուրեն Այվազի, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Բնօգտագործման տնտեսագիտություն մասնագիտությունը բացվել է 1997 թվականին, իսկ 1998 թվականին հիմնադրվել է հանրապետությունում միակ բնօգտագործման տնտեսագիտություն ամբիոնը:

Վարիչները`

Գևորգյան Սուրեն Այվազի, տ.գ..դ., պրոֆեսոր

Բնապահպանություն և բնօգտագործման տնտեսագիտություն առարկան համահամալսարանական է և դասավանդվում է բոլոր մասնագիտությունների 2-4-րդ կուրսերում: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բնօգտագործման տնտեսագիտություն ամբիոնը համագործակցում է`

  1. Գերմանիայի Justus Liebig համալսարանի հետ (Justus Liebig University Giessen, Germany),
  2. Ֆրանսիայի G2iA (Groupment interprofessionel international Armenien) բարձրագույն դպրոց-համալսարանի հետ:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`

Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է հետևյալ ուսումնամեթոդական ձեռնարկները`

  1. Ս. Ա. Գևորգյան, «Կլիմայի փոփոխության տնտեսական հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, 2008,
  2. «Ծխելու տնտեսական և էկոլոգիական հետևանքները», ուսանողական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2011,
  3. Ս. Ա. Գևորգյան, Ռ. Ա. Պետրոսյան, Ա. Պ. Գևորգյան, Ա. Կ. Կարապետյան, «Շրջակա միջավայրի պահպանության և էկոլոգիական փորձաքննության հիմունքներ», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ.:

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ամբիոնում կատարվել են հետևյալ գիտահետազոտական աշխատանքները`

2005-2006թթ. «ՀՀ մասնավոր և պետական բուհերում ուսանողական ոչ ֆորմալ խմբերի, ակումբների ձևավորումը և նրանց մասնակցության ակտիվացումը քաղաքացիական հասարակության զարգացման ոլորտում»` «Հասարակական երկխոսության և զարգացումների կենտրոնի» օժանդակությամբ,

2008-2010թթ. «Երկրորդային ռեսուրսօգտագործման էկոլոգոտնտեսական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում»` ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության օժանդակությամբ,

Ամբիոնի գիտական հիմնական ձեռքբերումներց են 2 դոկտորական ատենախոսությունների և 10-ից ավելի թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանությունը: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 30 գիտական աշխատանքներ:


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Ամբիոնի կազմը   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Գևորգյան Սուրեն Այվազի- ամբիոնի վարիչ  

տ.գ.դ. 

պրոֆեսոր

2.

Պետրոսյան Ռազմիկ Արշակի  

քիմ.գ.թ

դոցենտ  

3.

Առաքելյան Ռուզաննա Ներսիկի

կենս. գ.թ.

դոցենտ 

4.

Գևորգյան Ալիսա Պետրոսի

տ.գ.թ.

դոցենտ

5.

Հակոբյան Հայկ Ռազմիկի

տ.գ.թ.

դոցենտ

6.

Կարապետյան Աննա Կարապետի   

տ.գ.թ.

դոցենտ

7.

Մանասյան Վոլոդյա Գուրգենի 

աշխ.գ.թ.

 

8.

Աղաջանյան Գագիկ Սարգսի

տ.գ.թ.

 

9.

Ադանալյան Անահիտ Լևոնի- ասիստենտ   

տ.գ.թ.

 

10.

Աֆյան Նադեժդա Գրիշայի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

11.

Ալեքսանյան Արմեն Գագիկի

տ.գ.թ.

դոցենտ 

12.

Խաչատրյան Սևակ Սասունի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.

 

13.

Այվազյան Նորա Հայկի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.

 

14.

Ռուբենյան Արմեն Գալուստի- ասիստենտ

 

 

15.

Սարգսյան Հրաչյա Գրիգորի- ասիստենտ  

 

 

16.

Հակոբյա Դավիթ Հայկի- ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

17.

Էգնատոսյան Գոհար Կառլենի- ավագ լաբորանտ

 

 

18.

Թառլամազյան  Արտաշես Շավարշի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

19.

Հարությունյան Նաիրի Հենրիկի- ասիստենտ

 

 

20.

Հարությունյան  Արայիկ  Ֆերդինանդի- ասիստենտ

 

 

 


 Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 593-450

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք