Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության
կազմակերպման ամբիոն

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ ` Մելքումյան Միքայել Սերգեյի, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնը ստեղծվել է 1975թ. ԵրԺՏԻ հիմնադրման պահից` Արդյունաբերական արտադրության կազմակերպման և պլանավորման անվանմամբ:

Վարիչները`  

Մելքումյան Միքայել Սերգեյի, 11.02.2010 թ.-ից մինչև այժմ

Արշակյան Ալբերտ Հայկի, 1988–2009թթ.

Ավանեսյան Ավագ Բախշիի, 1975-1987թթ.

Մասնագիտություն` «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» (բակալավրական ուսուցում)

Մասնագիտացումներ՝ «Ձեռնարկատիրական գործունեություն», «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն» (մագիստրոսական ուսուցում)

2016 թվականին կատարվել է ընդունելություն հեռակա մագիստրոսական ուսուցման «Ձեռնարկատիրական գործունեություն» մասնագիտացմամբ:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ`

Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է հայերենով և ռուսերենով ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, այդ թվում` «Միկրոէկոնոմիկա», «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում» ուսումնական ձեռնարկները, 39 առարկայական ծրագրեր, 17–ը` մագիստրոսական, 22–ը` բակալավրական ուսուցման, մի քանի տասնյակ հոդվածներ, կազմակերպվել են մի շարք գիտական սեմինարներ հանրապետության տնտեսությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:                   

2016թ. հրատարակվել է «Միկրոէկոնոմիկայի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկը: Հեռակա մագիստրատուրայում դասավանդող դասախոսները կազմել են նոր մագիստրոսական ծրագրեր: Կազմվել և ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել են հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների համար դասավանդվող առարկաների ծրագրերը և ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումները:

Ամբիոնի կազմը `   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Մելքումյան Միքայել Սերգեյի- ամբիոնի վարիչ 

տ.գ.դ.

պրոֆեսոր

2.

Սարգսյան Աննա Սուրիկի

տ.գ.թ.  

դոցենտ 

3.

Սիմոնյան Անահիտ Սերգեյի

տ.գ.թ.  

դոցենտ 

4.

Եղիազարյան Աշոտ Արծրունու 

տ.գ.դ.

 դոցենտ

5.

Թումասյան Զեմֆիրա Արամայիսի  

տ.գ.թ.  

դոցենտ 

6.

Արշակյան Արամ Ալբերտի  

տ.գ.թ.  

դոցենտ 

7.

Հարությունյան Մարգարիտա Արշակի 

տ.գ.թ.  

դոցենտ 

8.

Բահարյան Ֆրիդա Ֆրիդրիխի  

տ.գ.թ.  

դոցենտ 

9.

Գրիգորյան Գայանե Հրաչիկի  

տ.գ.թ.  

դոցենտ 

10.

Քալանթարյան Ազատ Վազգենի

տ.գ.թ.  

դոցենտ 

11.

Շեկյան Անդրանիկ Լավրենտի- ասիստենտ

տ.գ.թ.  

 

12.

Գաբրիելյան Հրանուշ  Սերյոժայի- ասիստենտ 

տ.գ.թ.  

 

13.

Առաքելյան Արթուր Ժիրայրի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.  

 

14.

Տոնոյան Մարինե Հարությունի- ասիստենտ

 

 

15.

Վարդանյան Սուսաննա Արմենի- ասիստենտ 

տ.գ.թ.   

 

16.

Վարդանյան Իզաբելլա Լևոնի- ավագ լաբորանտ

 

 

17.

Անտոնյան Անահիտ Ժորայի- լաբորանտ

 

 

18.

Ավանյան Տիգրան Վիգենի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

19.

Ավետիսյան Արտաշես Աշոտի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

20.

Մարության  Վարդան Երվանդի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

21.

Պարսյան  Սուրեն Հակոբի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.

 

22.

Մովսիսյան  Էմմա  Ալեքսանդրի- ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

 


Հասցե`   ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն                          

Հեռ.` (+37410) 593-444

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք