Կառավարման ամբիոն

Կառավարման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչՍուվարյան Յուրի Միքայելի, ՀՀ ԳԱԱ իսկական անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ամբիոնը հիմնադրվել է 1991 թվականին` անջատվելով բուհի աշխատանքի էկոնոմիկայի ամբիոնից: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր տնտեսության և հանրային կյանքի մյուս բնագավառների կառավարման դերի կարևորության, նորանկախ Հայաստանի համար կառավարման որակյալ կադրերի պատրաստման սուր անհրաժեշտության գիտակցմամբ: Արդեն 1989 թվականին բուհում, փաստորեն առաջինը հանրապետությունում, կատարվեց ընդունելություն տնտեսագետ-մենեջեր մասնագիտությամբ:

Վարիչները`

Ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է եղել տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հրանտ Պողոսյանը (1991-1994): 1994թ. մինչ օրս վարիչը ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանն է:

Ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ուսուցումն իրականացվում է ՀՊՏՀ բոլոր ֆակուլտետների բակալավրիատի (առկա և հեռակա ուսուցման) առաջինից չորրորդ կուրսերում ներառյալ, ինչպես նաև մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցման) ողջ ուսումնառության ընթացքում: Ուսանողները ծանոթանում են ծրագրով նախատեսված տեսական դասընթացների բոլոր թեմաներին, իսկ գործնական աշխատանքների և արտադրական, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական պրակտիկայի (վերջին երկուսը` մագիստրատուրայի) ընթացքում փորձառությամբ ամրապնդում ստացած գիտելիքները:

Մասնագիտություն` Կառավարում

Մասնագիտացումներ`    

Պետական և մունիցիպալ կառավարում

Գործարար կառավարում

Սոցիալական կառավարում

Նախագծերի կառավարում

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ամբիոնի գիտահետազոտական հիմնական թեման է «Տնտեսության կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում»:

Վերջին հինգ տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է գիտական 20 մենագրություն, 3 դասագիրք և ուսումնամեթոդական 8 աշխատություն: Ընդհանուր առմամբ, ամբիոնի աշխատակիցները 2015թ. հրատարակել են թվով`43, իսկ 2016 թվականին` 48 գիտական աշխատանք: 2016թ. ամբիոնի կողմից վերահրատարվել է «Մենեջմենթ» դասագիրքը:

Ամբիոնի աշխատակիցներն ակտիվորեն մասնակցել են ՀՊՏՀ «Բանբեր» գիտական հանդեսի կայացմանը, իսկ ամբիոնի վարիչ, ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանը 2005-2011թթ. եղել է հանդեսի գլխավոր խմբագիրը:

Ամբիոնի գոյության ընթացքում, 1994 թվականից մինչ օրս, ամբիոնի աշխատակիցների, ասպիրանտների և հայցորդների կողմից պաշտպանվել է 3 դոկտորական և 70 թեկնածուական ատենախոսություն: Ամբիոնի վարիչ Յուրի Սուվարյանն ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ իսկական անդամ: 

Ամբիոնի կազմը   

 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Սուվարյան Յուրի Միքայելի- վարիչ

տ.գ.դ.

պրոֆեսոր

2.

Սուվարյան Արզիկ Միքայելի

տ.գ.դ.  

պրոֆեսոր 

3.

Միրզոյան Վալերի Արմենակի

փ.գ.դ.

պրոֆեսոր 

4.

Ավանեսյան Ռոմիկ Սանջանի  

տ.գ.թ.   

դոցենտ 

5.

Մկրտչյան Լուսյա Լևոնի

տ.գ.թ.   

դոցենտ 

6.

Օրդյան Արմենուհի Էդիկի

 տ.գ.թ.   

դոցենտ 

7.

Հովհաննիսյան Արևիկ  Ռազմիկի 

 տ.գ.թ.   

դոցենտ 

8.

Հովհաննիսյան Կամո Աղավարդի  

տ.գ.թ.   

դոցենտ 

9.

Խալափյան Բելա Երվանդի

տ.գ.թ.   

դոցենտ 

10.

Ասլանյան  Գագիկ  Սերգեյի 

տ.գ.թ.   

դոցենտ 

11.

Հայրապետյան Ռուբեն Արմենի

տ.գ.դ.

դոցենտ 

12.

Մխիթարյան Խորեն Ալբերտի  

տ.գ.թ.   

դոցենտ 

13.

Մինասյան Աննա Աշոտի

տ.գ.թ.   

դոցենտ 

14.

Ասատրյանց Սարգիս Արմենի- ասիստենտ   

տ.գ.թ.   

 

15.

Մնացականյան Տիգրան Ստեփանի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.   

 

16.

Մելքոնյան Նարեկ Հակոբի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.   

 

17.

Կարապետյան Սուսաննա Սամվելի- ասիստենտ     

 

 

18.

Սանամյան Աննա Հակոբի- ասիստենտ    

 

 

19.

Գևորգյան Գառնիկ Աշոտի- ասիստենտ   

 

 

20.

Հարությունյան Հասմիկ Միհրդատի- ասիստենտ  

 

 

21.

Քոչարյան Մարիանա Ռաֆիկի- ասիստենտ  

 

 

22.

Մերդինյան Գայանե Միհրանի- ասիստենտ    

 

 

23.

Կարախանյան Արմեն Ռաֆայելի- ասիստենտ    

տ.գ.թ.   

 

24.

Օհանյան Թագուհի Հովիկի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.   

 

25.

Սողոմոնյան Անի Մխիթարի- ասիստենտ    

 

 

26.

Մկրտչյան Տաթևիկ Նիկոլայի- ասիստենտ  

 

 

27.

Գյուլգյուլյան Լիլիթ Արմենի- ավագ լաբորանտ

 

 

28.

Կարախանյան Սեդա Ալեքսանդրի- լաբորանտ

 

 

29.

Անանյան  Գագիկ  Հրանտի

տ.գ.թ.

դոցենտ

30.

Տերտերյան  Վաչե  Բագրատի

տ.գ.թ.

դոցենտ

31.

Մնացականյան  Ստեփան  Լևոնի

տ.գ.թ.

դոցենտ

32.

Ճշմարիտյան Կարեն Յուրիի

 

դոցենտի պաշտոնակատար

33.

Խաչատրյան Վիլեն Վիկտորի

տ.գ.թ.

դոցենտ

34.

Բախչագուլյան Աբրամ Արամի- ասիստենտ 

տ.գ.թ.   

 

35.

Դավթյան  Արտակ  Լյուդվիգի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

36.

Դանիելյան  Արմեն  Լեյնադի- ասիստենտ

 

 

37.

Մկրտչյան Շուշանիկ Յուրայի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

38.

Սաֆարյան Պավել Դանտոնի

տ.գ.թ.

դոցենտի պաշտոնակատար

 


 

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Կառավարման ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 593-433

էլ. փոստ` hpthkaravarum@mail.ru 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք