Նորություններ

Բաժիններ

 

Կայացավ ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի այս տարվա առաջին նիստը

12 Հունվար 2018

ՀՊՏՀ ռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտական խորհրդի նախագահ Կորյուն Աթոյանի նախագահությամբ այսօր տեղի ունեցավ գիտական խորհրդի 2018թ. առաջին նիստը: Գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Գագիկ Վարդանյանը զեկուցեց օրակարգային առաջին  հարցը, որը վերաբերում էր գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրերի 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող տարեկան հաշվետվություններին: «Հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացման գերակայությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագրի հաշվետվությունը ներկայացրեց ծրագրի ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Յու. Մ. Սուվարյանը, իսկ «ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը և հեռանկարները» ծրագրի (գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ., պրոֆեսոր Ի.Տ. Տիգրանյան) մասին հաշվետվությունը ներկայացրեց հետազոտական խմբի անդամ, դոցենտ Հայկազ Հովհաննիսյանը: 

Օրակարգային երկրորդը հարցը, պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանի զեկուցմամբ,  «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2016» շրջանակներում իրականացվող գիտական թեմաների 19.12.2016-18.12.2017թթ ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) հաշվետվությունների մասին էր: Տ.գ.դ., դոցենտ Ռուբեն Հայրապետյանը ներկայացրեց «Վարչատարածքային բարեփոխումների ազդեցությունը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության վրա», տ.գ. թ. Աղասի Թավադյանը՝ «Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության գնահատումը ՀՀ տնտեսության մրցունակության վրա» գիտական թեմաների շուրջ կատարված աշխատանքների հաշվետվությունները: Վերանշյալ հետազոտական ծրագրերի շուրջ զեկուցողները մանրամասն ներկայացրեցին իրենց կատարած աշխատանքները, հետազոտական արդյունքները, հետագա անելիքները: Գիտական խորհուրդը հաստատեց հաշվետվությունները:

 ՀՊՏՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը ներկայացրեց գիտական խորհրդի 2017-2018 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի աշխատանքային պլանը, որը հաստատվեց: Այնուհետև գիտական խորհուրդը քննարկեց և հաստատեց գիտական ղեկավարներ և ատենախոսությունների թեմաներ, հրատարակության երաշխավորեց կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ. Միքայել Մարդումյանի «Բիզնես ձախողումների հետազոտության մեթոդաբանական հիմնախնդիրներ» մենագրությունը: Գիտական խորհուրդը ի գիտություն ընդունեց նաև Ուսանողական խորհրդի 2017թ. ֆինանսական հաշվետվությունը:

 ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին


Նախորդ  նորություններն`    այստեղ 

Նորությունը դիտվել է 796 անգամ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք