Էջեր

Erasmus +

30 Սեպտեմբեր 2015
Կրեդիտային շարժունության ծրագրեր (ՀԳ 1) 

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը Էռազմուս+ ծրագրի գործողության ուղղություններից մեկն է, որի միջոցով հնարավորություն է տրվում ուսանողներին և դասավանդող և վարչական անձնակազմին սովորել կամ վերջիններիս դեպքում՝ մասնագիտական փորձ ձեռք բերել այլ երկրում: Հայաստանի համալսարանները կարող են  ուղարկել իրենց ուսանողներին Ծրագրի երկրների  և հակառակը:


Կարողությունների զարգացմանը միտված  գործընկերային ծրագրեր  (ՀԳ 2)

 Կարողությունների զարգացման ծրագրերը նպատակ ունեն խթանելու համագործակցությունն ու գործընկերությունը՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները և կրթական համակարգերը արդիականացնելու,  միջազգայնացնելու և երիտասարդների մասնակցությունը խթանելու նպատակով: 


Հիմնական տվյալներ ՀՊՏՀ-ի մասին

Կոնտակտային տվյալներ