Էջեր

2014-2015 ուսումնական տարվա համար ՀՊՏՀ մագիստրատուրայի առկա վճարովի ուսուցման տեղերի մրցույթի արդյունքներ

03 Սեպտեմբեր 2014
Աուդիտ

Էլեկտրոնային բիզնես

Վիճակագրություն

Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

Գործարար կառավարում

Հակաճգնաժամային կառավարում

Զբոսաշրջության կառավարում

Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում և կառավարում

Տրանսպորտային ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

 Արտադրական ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն  և  կառավարում

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Աշխատանքի և  աշխատավարձի կազմակերպումը ծառայությունների ոլորտում

Աշխատանքի  իրավունք

Հարկաբյուջետային իրավունք

Ֆինանսներ

Արժեթղթերի  շուկայի  վերլուծություն և  կառավարում

Մաքսային վարչարարություն

 Հարկային վարչարարություն

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Ապահովագրական գործ

Հաշվապահական հաշվառում ըստ ճյուղերի

Կոմերցիա

Բիզնեսի  կազմակերպում

Պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների  որակի փորձաքննություն

Ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների  որակի փորձաքննություն

Մարքեթինգային հետազոտություններ

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

Պետական գույքի կառավարում

Տնտեսագիտության տեսություն

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

Մակրոտնտեսական վերլուծություն

Արտաքին առևտրային քաղաքականություն

Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ

Տնտեսական գորրծունեության բնապահպանական փորձաքննություն

Ջրային ռեսուսների և ջրային համակարգերի կառավարում

Անշարժ գույքի  գնահատում