Էջեր

2014-2015թթ. գիտաուսումնական խմբերը

28 Հոկտեմբեր 2014

Ֆինանսական ծառայությունների հասանելիություն  /http://fsasue.esy.es/


Ուսանողների (սպառողների) բավարարվածություն /http://stusat.ipages.am/


Ազգային ինովացիոն համակարգ /http://inovationhpth.wordpress.com/


Ցանցային տնտեսություն  /http://network_economy.asue.am//


Երկրատեղեկատվական համակարգեր /http://asue-gis.do.am/


 Արտահանման ներուժի իրացում /http://logistics_services.asue.am/home//


 Կրթության մոտիվացիա  /http://motivationarmenia.wordpress.com/


Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրություն /http://agroinsurance.asue.am/


 Ռազմավարական կառավարում /https://strategicmanagementasue.wordpress.com/