Էջեր

Ֆոնդի անձնագիր

09 Հոկտեմբեր 2013

ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎԸ`

 1975թ.

ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՄԵՆԱՀԻՆ ԳԻՐՔԸ՝

Կարլ Մարքս  «Կապիտալ. Քաղաքատնտեսության քննադատություն»:Երկրորդ հատոր, Գիրք երկրորդ.- Ե., 1936.- 492 էջ

ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԱՄԵՆԱՀԻՆ ԳԻՐՔԸ՝

Финансовая энциклопедия/ред. Блинов И. А..-Москва, [1924] - 973 с.

ԱՄԵՆԱՆՈՐ ԳԻՐՔԸ`

Ընդհանուր տնտեսագիտություն, Աշոտ Մարկոսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, 2013թ. /2013թ. հոկտեմբերի դրությամբ/

ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԸՆԴԳՐԿՈՒՄԸ`

Գրքեր, գրքույկներ, գիտական ամսագրեր, ատլաս (38. 700 անուն)

ՖՈՆԴԻ ԹԻՎԸ` 

179.827

ՖՈՆԴԻ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ `

Այբբենական, կարգային գրացուցակներ

ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ`  

ՀՏԴ դասակարգում

ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎԸ, ԱՄՍԱԹԻՎԸ` 

7 հոկտեմբերի 2013թ.