Էջեր

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

16 Հունվար 2017

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագիտական խորհուրդը հասարակական հիմունքներով ձևավորված խորհրդակցական մարմին է: Փորձագիտական խորհրդի խնդիրն է խորհրդատվության տրամադրումը կենտրոնի ընթացիկ հետազոտական թեմաների ձևակերպմանը, կենտրոնի կողմից իրականացվող հետազոտությունների առնչությամբ մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրումը, կենտրոնի հրապարակումների մասնագիտական փորձաքննության իրականացումը, գրախոսումը և մասնագիտական խմբագրումը,  անհրաժեշտության դեպքում կենտրոնի ընթացիկ հետազոտություններում ներգրավումը և/կամ ղեկավարումը, կենտրոնի հետազոտական նյութերի հրապարակայնացմանը և կենտրոնի գործունեության միջազգայնացմանը նպաստումը:

Խորհրդի կազմը

                                                                            

Գագիկ Վարդանյան                                                              Վարդան Աթոյան                                                                            Դավիթ Հախվերդյան

 տ.գ.դ., պրոֆեսոր,  նախագահ                                          տ.գ.թ., դոցենտ, նախագահի տեղակալ                                   տ.գ.դ., պրոֆեսոր

 

                                                                                

Թաթուլ Մկրտչյան                                                                  Մանուկ Մովսիսյան                                                                        Գրիգոր Նազարյան

տ.գ.դ., դոցենտ                                                                        տ.գ.թ., դոցենտ                                                                                 տ.գ.թ., դոցենտ
 
 
 
 
                                                                                 

Աղավնի Հակոբյան                                                               Լիլիթ Դադայան                                                                                Մերի Բադալյան 

տ.գ.թ., դոցենտ                                                                       տ.գ.թ., դոցենտ                                                                                 տ.գ.թ., դոցենտ


                                                                                

Քնարիկ Վարդանյան                                                          Կարեն Գրիգորյան                                                                          Էդգար Աղաբեկյան 

տ.գ.թ., դոցենտ                                                                       տ.գ.թ., դոցենտ                                                                                 տ.գ.թ., դոցենտ


              
 
Վադիմ Գրիգորյան                                                             
տ.գ.թ., դոցենտ