Էջեր

Տնտեսության կարգավորման եվ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

10 Մարտ 2017

Ֆակուլտետի դեկան՝ Գրիգոր Նազարյան