Էջեր

Տնտեսագիտական լրագրություն (դուալ)

21 Հունիս 2012

Ինչպես գիտեք, տնտեսագիտական լրագրություն  մագիստրոսական դուալ մասնագիտության համար դիմող տնտեսագետի և բանասերի բազային կրթությամբ  դիմորդները քննություն պետք է  հանձնեն, տնտեսագետները`  հայոց լեզվից և հայ գրականությունից,  բանասերները` տնտեսագիտության տեսությունից: Սիրելի դիմորդնե’ր, «Տնտեսագիտության տեսություն»  և  «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» քննական հարցաշարերը ներկայացնում ենք կից: