Էջեր

Վիզայի ապահովում

09 Փետրվար 2015

Դիմորդը  կարող է մուտքի  վիզան  ստանալ  տվյալ  երկրի ՀՀ դեսպանատնից: Դեսպանատունը դիմորդին տալիս է մեկանգամյա մուտքի վիզա: Ուսանողը Հայաստանում անվճար  ստանում է Կացության   քարտ: Հավելյալ  տեղեկատվության  համար  այցելել.  http://mfa.am/en/visa/

 Հավելյալ  տեղեկատվության  համար  դիմել ՀՊՏՀ-ի արտաքին  կապերի  բաժին

Tel: +374 10 593 484,  E-mail: int@asue.am