Էջեր

Վահագն Արթուրի Ամիրխանյան

06 Սեպտեմբեր 2017

2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ին ժամը 14:00-ին ՀՊՏՀ նիստերի դահլիճում կկայանա Վահագն Արթուրի Ամիրխանյանի «Գիտելիքահենք տնտեսության մրցունակության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»  թեմայով Ը.00.02` «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր  

Յուրի Միքայելի Սուվարյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան Ալբերտի Սարգսյան

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Վիլեն Վիկտորի Խաչատրյան

014 մասնագիտական խորհուրդ 

Սեղմագիր