Էջեր

ՍԵՎԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

04 Դեկտեմբեր 2012

Ծննդյան տարեթիվը`

 24.01. 1988թ.

 Կրթությունը`

 2004-2008թթ.՝   ՀՊՏՀ առկա ուսուցման բակալավրիատը` աշխատանքի տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ,

2008-2010թթ.` ՀՊՏՀ մագիստրատուրա` մաքսային գործ մասնագիտությամբ,

2010-2013թթ.՝  ՀՊՏՀ բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման ասպիրանտ,

2013թ.՝ պաշտպանել է ատենախոսությունը և ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան:

 Աշխատանքային փորձը`

2013թ.՝ ՀՊՏՀ բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս,

2013-2014թթ.՝ ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական,

2014թ. հուլիսից՝ ՀՊՏՀ ուսանողների և շրջանավարտների  հետ աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

 Մասնագիտական դասընթացները`

Բնապահպանություն և բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Ագրարային տնտեսագիտություն

Կադաստրային քարտեզավորման և առաջին պետական գրանցման հիմնահարցեր

 Գիտահետազոտական աշխատանքները`

 Երեք գիտական հոդված` նվիրված ՀՀ-ում երկրորդային ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական մեխանիզմների կատարելագործմանը։

 Գործունեությունը՝

 2006-2007թթ.՝ կառավարման ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ,

2007-ից՝  ՀՊՏՀ խորհրդի անդամ,

2007-2010 թթ.՝  ՀՊՏՀ ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ,

2009-ից՝  ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի անդամ,

2010թ.  հուլիսի  9-ից՝   ՀՊՏՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ,

2010-2012 թթ.՝ «Բազե» համահայկական երիտասարդական հավաքի նարնջագույն ճակատի տնօրեն,

2011թ.՝ Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցացիայի փոխնախագահ: