Էջեր

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ

23 Հոկտեմբեր 2013

 

1975թվականից  ՀՊՏՀ գրադարանում պահվում է ՀՊՏՊ մասնագիտական խորհրդում   պաշտպանված ատենախոսությունների և դրանց սեղմագրերի, ինչպես նաև  նախկին  ԱՊՀ երկրների  բուհերում պաշտպանված ատենախոսությունների հայերեն և ռուսերեն սեղմագրերի հավաքածուն, որին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=DS: Ատենախոսություններից կարելի է օգտվել միայն համապատասխան թույլտվության առկայության դեպքում, գրադարանի գիտական ընթերցասրահում: Ատենախոսությունների պատճենահանումը խստիվ արգելվում է :