Էջեր

ՌԵԿՏՈՐԱՏ

23 Հոկտեմբեր 2012
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՉ  ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՌԵԿՏՈՐԱՏ

1. Համալսարանի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է։ Այն համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, իր աշխատակարգով իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում, քննարկում է համալսարանի ընթացիկ գործունեությանը և համալսարանի գիտական խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքին վերաբերող հարցերը։
2. Համալսարանի ռեկտորատի կազմը հաստատում է ռեկտորը։