Էջեր

Ուսումնական բաժին

18 Հոկտեմբեր 2016

Բաժնի պետ` Աղավնի Հակոբյան

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Ծննդյան տարեթիվը, ամսաթիվը, ծննդավայրը`

1979թ., հունիսի 1, ք.Երևան

Աշխատանքային գործունեությունը`

2016թ. սեպտեմբերի 15-ից` ՀՊՏՀ ուսումնական բաժնի պետ

2013թ. հունվարից` ՀՊՏՀ արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

2012-2014թթ.` «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ»-ի փորձագետ

2009-2016թթ.` Գ.Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի երևանյան մասնաճյուղի Տնտեսագիտական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ

2009-2013թթ.`  Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի  Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ

2009թ.` Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան և Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի մենթորական ծրագրի մենթոր

2007-2013թթ.` Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի  ուսումնական մասի պետ, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնավերլուծության խմբի անդամ

2005-2009թթ.` Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս

2002-2005թթ.` Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի լաբորանտ

Կրթությունը`

2011-2012թթ.` սովորել է Եվրոպայի Խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցում

2002-2005 թթ.` սովորել է ՀՀ  ԳԱԱ  Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում, պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության արդի գերակայությունները (ՀՀ օրինակով)» թեմայով և ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

2001թ.՝ գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի «Գլաձոր» համալսարանը և ստացել տնտեսագետ-ֆինանսիստի որակավորում

1996թ.` գերազանցությամբ ավարտել է Կապանի թիվ 3 ռուսական դպրոցը

Վերապատրաստումներ և գիտաժողովներ՝

  • 2015թ. հուլիս`  «Առաջնորդության և կառավարման բարեխղճությունը» միջազգային գիտաժողով, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա
  • 2014թ. հունվար ` «Կրթության, տնտեսագիտության և սոցիալական գիտությունների միջազգային գիտաժողով», Կուալա-Լումպուր, Մալայզիա
  • 2013թ. դեկտեմբեր`  «Կանանց մասնակցությունն Արևելյան Գործընկերության երկրների հանրային և քաղաքական կյանքում», Քիշնև, Մոլդովա
  • 2013թ. մայիս` «Բիզնեսի բարեխղճությունը» միջազգային գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն
  • 2013թ. ապրիլ`  «Ժամանակակից Ռուսաստանի զարգացման միտումները և հեռանկարները», Ռուսաստանի Դաշնություն
  • 2012թ. հոկտեմբեր` Եվրոպայի Խորհրդի Ժողովրդավարության առաջին համաժողով, Ստրասբուրգ, Ֆրանսիա
  • 2011-2012թթ.` Եվրոպայի Խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցի սեմինարներ
  • 2011թ. դեկտեմբեր` «Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում. Մարտահրավերներ ու հեռանկարներ» գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն
  • 2011թ. օգոստոս`  «Ուսումնական ծրագրերի մշակումը բիզնեսի բարեխղճությանև հանրային կառավարման ոլորտներում» միջազգային գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն
  • 2009թ. հունվար` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի կրթական և մշակութային գործերի բյուրոյի՝ «Համալսարանական վարչարարությունը ԱՄՆ-ում» Միջազգային այցելուների ծրագիր, ԱՄՆ

Այլ տվյալներ`

2009թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ստացել է դոցենտի գիտական կոչում

Գերազանց տիրապետում է անգլերենին և ռուսերենին

Հեղինակ է շուրջ 30 գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների, այդ թվում`

1.Industrial Policy Strategic Priorities and Peculiarities in the Republic of Armenia, International Conference on Education, Economics and Humanities (ICEEH’2014), Jan.15-16, 2014, Kuala-Lumpur, Malaysia, ISBN 978-93-82242-66-6, 58-63pp. http://psrcentre.org/images/extraimages/114506.pdf

2.“О некоторых вопросах антимонопольного регулирования в Республике Армения” Южнокавказский юридический журнал 05/2014, Демократическое законодательство, Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ), с. 123-131 http://lawlibrary.info/ge/books/giz2014-ru-en-south-caucasus-law-journal1.pdf

3.“Интеграционные вызовы и пути их преодоления в Республике Армения” Сборник материалов 24-ой научной конференции Армянского государственного экономического университета “Современные вызовы развития”, г.Ереван, изд-во “Экономист”, октябрь 29-31, 2014г. http://media.asue.am/upload/Gitajog_4.pdf

4.Financial Services Accessibility in the Republic of Armenia: Contemporary Issues and Development Challenges, (co-author),  (ASUE 25th Conference “Knowledge, Innovation and Development”) pp.517-524, http://media.asue.am/upload/gitajoxov/3.pdf

5.Antitrust Policy in Armenia: Authority and Business Fusion. USA Alumni and Scholars Conference: Integrity in Action: Education, Social Accountability and Development Abstracts and Articles, November 16-17, 2013, Yerevan, Armenia, ISBN:978-9939-52-809-0, 72-77pp., Edit Print publication (English)

Հեռ.`    (+37410) 59 34 77

Էլհասցեedu@asue.am, aghavnih@gmail.com