Էջեր

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ, ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐ

23 Հոկտեմբեր 2012

Ուսման վարձը գերազանցող պարտք ունեցող ուսանողների փոխադրումը կուրսից կուրս


«Տնտեսագետ» հրատարակչության հրատարակչական-տպագրական աշխատանքների չափորոշիչները


«Տնտեսագետ» հրատարակչության հրատարակչական-տպագրական աշխատանքների չափորոշիչները


Դասախոսությունների նյութերը տեղադրել ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքում


Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈՒԳԸ) խորհրդի նախագահ նշանակելու մասին


ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի և հեռակա  մագիստրատուրայի 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանի և վերահանձնումների ժամանակացույց


Մագիստրատուրայի գիտահետազոտական և ասպիրանտուրայի հետազոտական փորձառությունների բազաների մասին


2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում անվանական կրթաթոշակներ տրամադրելու մասին


Հեռակա ուսուցման համակարգի 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույց


2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակակիրներ


ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների քննաշրջանի և վերահանձնումների ժամանակացույց


2016-2017 ուսումնական տարվա փոխատեղման արդյունքները հաստատելու մասին 


Անվանական կրթաթոշակներ տրամադրելու մասին 


ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների և քննաշրջանի ժամանակացույց


ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների քննաշրջանի և լուծարքների ժամանակացույց


2015-2016 ուստարվա 1-ին կիսամյակի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի դասապրոցեսի կազմակերպման ժամանակացույցի մասին


 ՀՀ կառավարության 4 դեկտեմբերի  2014թ.1355-Ն որոշման  համաձայն  աշխատանքային օրերը տեղափոխելու  մասին


Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման ընթացակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին


2013-2014 ուստարվա առաջադիմության հիման վրա 2014-2015 ուստարվա ուսանողների փոխատեղման վերաբերյալ մանդատային հանձնաժողովի  որոշումը


2014-2015 ուստարվա հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 1-ին կիսամյակի դասապրոցեսի կազմակերպման ժամկետները


2014-2015  ուստարվա օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող նախապատրաստական բաժնի  դիմորդների ուսման վարձի չափի մասին


2013-2014 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրա երկրորդ  կուրսի քննությունների և գիտահետազոտական փորձառության ժամկետների մասին


2013-2014 ուստարվա  առաջին կիսամյակի  ուսանողների  ուսման  վճարների մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ ՀՊՏՀ մանդատային  հանձնաժողովի  որոշման  մասին


Հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2013-2014 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանների և լուծարքների ժամանակացույց


Հեռակա ուսուցման համակարգի 2012-2013 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի և 2013-2014 ուստարվա ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ժամանակացույցը


ՀՊՏՀ առկա բակալավրիատի I – IV կուրսերի, առկա և հեռակա մագիստրատուրայի միջանկյալ և ամփոփիչ քննաշրջանների ժամանակացույցը