Էջեր

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ, ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐ

15 Հոկտեմբեր 2012

27.12.2017թ.

27.12.2017թ.


08.12.2017թ.

N 1 08.12.2017թ.

N 2 08.12.2017թ.

N 1 Քաղվածք

N 2 Քաղվածք


13.10.2017թ.

N 1 13.10.2017թ.

N 2 13.10.2017թ.

Աշխատանքային պլան

Քաղվածք


04.07.2017թ.

N 1 04.07.2017թ.

N 2 04.07.2017թ.

N 3 04.07.2017թ.

N 4 04.07.2017թ.

N 5 04.07.2017թ.


07.06.2017թ.

N 1 07.06.2017թ.

N 2 07.06.2017թ.

N 3 07.06.2017թ.

N 4 07.06.2017թ.

N 5 07.06.2017թ.

N 6 07.06.2017թ.


12.05.2017թ.

N 1 12.05.2017թ.

N 2 12.05.2017թ.

N 3 12.05.2017թ.


17.03.2017թ.

N 1 17.03.2017թ.

N 2 17.03.2017թ.

Արձանագրություն N 1

Արձանագրություն N 2

Քաղվածք


15.02.2017թ.

N 1 15.02.2017թ.

N 2 15.02.2017թ.

Աշխատանքային պլան


21.12.2016թ.

N 1 21.12.2016թ.

N 2 21.12.2016թ. /ընդլայնված նիստ/


1.12.2016թ.

N 1 1.12.2016թ.

N 2 1.12.2016թ.

N 3 1.12.2016թ.

N 4 1.12.2016թ.


19.10.2016թ.

N 1 19.10.2016թ.

N 2 19.10.2016թ.

N 3 19.10.2016թ.

N 4 19.10.2016թ.

N 5 19.10.2016թ.

N 6 19.10.2016թ.

N 7 19.10.2016թ.

Աշխատանքային պլան


1.07.2016թ.

N 1 1.07.2016թ.

N 2 1.07.2016թ.

Քաղվածք


22.06.2016թ.

N 1 22.06.2016թ.

N 2 22.06.2016թ.

N 3 22.06.2016թ.

N 4 22.06.2016թ.

N 5 22.06.2016թ.

Քաղվածք


04.05.2016թ.

N 1 04.05.2016թ.

N 2 04.05.2016թ.

N 3 04.05.2016թ.

Քաղվածք


 07.04.2016

N1 11.03.2016 թ.

11.03.2016

N1 11.03.2016 թ.

N2 11.03.2016 թ.


05.02.2016

N1 05.02.2016թ.

Աշխատանքային պլան


22.12.15

N1 22.12.2015թ.


14.12.15

N1 14.11.2015թ.

Քաղվածք  


10.11.2015

N1 10.11.2015թ.

Քաղվածք N1 

Քաղվածք N2

Քաղվածք N3 


30.09.2015

N1 30.09.2015թ.

N2 30.09.2015թ.

N1 30.09.2015թ.

Քաղվածք N1 

Քաղվածք N2 


12.06.2015

N1 12.06.2015թ.

N2 12.06.2015թ.

N3 12.06.2015թ.


19.05.2015

N1 19.05.2015թ.

N2 19.05.2015թ.

N3 19.05.2015թ.


01.04.2015

N1 01.04.2015թ.

27.02.2015

N1 27.02.2015թ.

N2 27.02.2015թ.


05.02.2015

N1 05.02.2015թ.

N2 05.02.2015թ.

N3 05.02.2015թ.

N4 05.02.2015թ. 


 27.12.2014թ.

N1 27.12.2014թ.

N2 27.12.2014թ.


 14.11.2014թ.

N1 14.11.2014թ.

N2 14.11.2014թ.

N3 14.11.2014թ.

Քաղվածք


07.10.2014թ.

N1 07.10.2014թ.

N2 07.10.2014թ.

N3 07.10.2014թ.


23.06.2014թ.

N 1 23.06.2014թ.

N 2 23.06.2014թ.

N 3 23.06.2014թ.

N 4 23.06.2014թ.

N 5 23.06.2014թ.

N 6 23.06.2014թ.


 27.05.2014թ.

N 1 27.05.2014թ.

N 2 27.05.2014թ.

N 3 27.05.2014թ.

Քաղվածք


07.05.2014թ.

N 1 07.05.2014թ.

N 2 07.05.2014թ.


26.03.2014թ.

N 1 26.03.2014թ.

N 2 26.03.2014թ.


07.02.2014թ.

N 1 07.02.2014թ.

N 2 07.02.2014թ.


20.12.2013թ.


5.12.2013թ.


 11.11.2013թ.


10.07.2013թ.


10.12.2012թ.


19.11.2012թ.

Քաղվածք


05.10.2012թ.


28.03.2012թ.


29.02.2012թ.