Էջեր

Շահանե Շուրիկի Բաղդասարյան

15 Սեպտեմբեր 2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017 թվականի նոյեմբերի 16-ին ժամը 14:00-ին ՀՊՏՀ նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Շահանե Շուրիկի Բաղդասարյանի «Փոքր և միջին կազմակերպությունների զարգացման ֆինանսական արդի խնդիրները ՀՀ-ում» թեմայով Ը.00.03՝ «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկ Գերասիմի Մնացականյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

1. Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Բորիսի Սալնազարյան

2. Տնտեսագիտության թեկնածու Հայկ Խաչիկի Մանասելյան

014 մասնագիտական խորհուրդ 

Սեղմագիր