Էջեր

ՆԱՐԵԿ ՀԱԿՈԲԻ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

15 Սեպտեմբեր 2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ժամը 14:00-ին ՀՊՏՀ նիստերի դահլիճում կկայանա ՆԱՐԵԿ ՀԱԿՈԲԻ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆԻ «Որոշումների կայացման հիմնախնդիրները ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգում  (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով):  թեմայով Ը.00.03` - «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում»  մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր  

Վլադիմիր Լիպարիտի Հարությունյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Բորիսի Սալնազարյան

տնտեսագիտության թեկնածու Արթուր Ռաֆիկի Թամազյան

014 մասնագիտական խորհուրդ 

 Սեղմագիր