Էջեր

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

19 Մայիս 2017

Ֆակուլտետի դեկան՝    Թաթուլ Մկրտչյան