Էջեր

ՀՊՏՀ 2012-2013թթ. ՆԵՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

15 Ապրիլ 2014

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության նորամուծային տեխնոլոգիական արդիականացումը երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ փոխակերպման պայմաններում

 

 

 

 


 Տնտեսական աճի որակը 

 

 

 

 

 


 

 Ժամանակակից տնտեսագիտական խոսույթի լեզվատրամաբանական վերլուծություն 

 

 

 

 


 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների որոշման մեթոդաբանության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 

 

 

 

 


 

 Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները 

 

 

 

 


 

 

Արդյունաբերական քաղաքականությունը որպես երկրի տնտեսության մրցունակության բարձրացման միջոց 

 

 

 

 


 

Երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում 

 

 

 

 


 

Փոքր և միջին բիզնեի հարկային պլանավորման հիմնախնդիրները 

 

 

 

 


 

Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ առևտրային ցանցերում հաշվապահական հաշվառման մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգի կատուցման և ներդրման գիտամեթոդական լուծումները ՀՀ-ում բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ մասնագետների պահանջարկի գնահատումը և կանխատեսումը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության ու  նորարարության հիմնախնդիրները և դրանց ազդեցության գնահատումը տնտեսական աճի վրա