Էջեր

ՀՊՏՀ առկա բակալավրիատի I – IV կուրսերի, առկա և հեռակա մագիստրատուրայի միջանկյալ և ամփոփիչ քննաշրջանների ժամանակացույցը

23 Հոկտեմբեր 2012

Քաղվածք Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորատի 15.10. 2012թ. նիստի արձանագրությունից.

 ՀՊՏՀ  առկա  բակալավրիատի  I – IV   կուրսերի, առկա և հեռակա  մագիստրատուրայի  միջանկյալ և  ամփոփիչ  քննաշրջանների  ժամակացույցը..

Միջանկյալ  ստուգում`        5.11.2012  - 16.11.2012

Ստուգարք`                             20.12.2012 -28.12.2012

Ամփոփիչ քննաշրջան`        8.01.2013 - 25.01.13

1-ին լուծարք`                         31.01.2013 -7.02.2013

2-րդ  լուծարք`                       14.02.2013 -21.02.2013