Էջեր

Հոնկ Կոնգի համալսարանը հայտարարում է ասպիրանտների ընդունելություն

27 Սեպտեմբեր 2012

Հոնկ Կոնգի համալսարանը հայտարարում է ասպիրանտների ընդունելություն: Դիմորդները պետք է դրսևորեն գիտական առանձնահատուկ հատկանիշներ, հետազոտական աշխատանք կատարելու ունակություն, հաղորդակցական և միջանձնային հմտություններ, առաջնորդության (leadership) կարողություն:

Դիմորդները, որոնց ուսումնառության լեզուն անգլերենը չի եղել, պետք է ապահովեն TOEFL / IELTS արդյունքները` պարտադիր հիմունքներով:
Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք  http://www.sgs.cityu.edu.hk/prospective/RPg/HKPhD:

Տեղեկատվությունը տրամադրել է ՀՊՏՀ արտաքին կապերի բաժինը: