Էջեր

Հեռակա ուսուցման համակարգի 2012-2013 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի և 2013-2014 ուստարվա ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ժամանակացույցը

23 Հոկտեմբեր 2012

Քաղվածք Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորատի 15.10. 2012թ. նիստի արձանագրությունից.

Հեռակա  ուսուցման  համակարգի  2012-2013 ուստարվա  1-ին  կիսամյակի  քննաշրջանի և 2013-2014 ուստարվա ուսումնական  պարապմունքների  կազմակերպման ժամանակացույցը (աղուսյակն՝ այստեղ):