Էջեր

Կարողությունների զարգացմանը միտված գործընկերային ծրագրեր (ՀԳ 2)

09 Հունվար 2017

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Ստորև ՀՊՏՀ-ի մասնակցությամբ իրականացվող բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերն են. 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ՝ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ» 


Ծրագրի նպատակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Մագիստրոսական համատեղ կրթական ծրագիր

Ծրագրի պաշտոնական կայք՝ http://heritag.webs.upv.es/ , http://heritag.am/


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ (ՐԻՖԱՅՆ)

Ծրագրի նպատակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Ծրագրի պաշտոնական կայք`    http://www.reforming-finance.eu/


 

Ծրագրի նպատակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Ծրագրի պաշտոնական կայք`  http://www.edrone.unisannio.it/


ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ստորև ՀՊՏՀ-ի մասնակցությամբ իրականացվող երիտասարդների կարողությունների զարգացման ծրագրերն են.


ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ծրագրի նպատակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Ծրագրի պաշտոնական կայք`