Էջեր

Կազմակերպություններ, ասոցիացիաններ

04 Նոյեմբեր 2014

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն -International Labour Organization

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htmՍտանդարտացման միջազգային կազմակերպություն- International Organization for Standardization- ISO-https://www.iso.org


Համաշխարհային բանկ The world bank-http://www.worldbank.org

 

 


Համաշխարհային  ֆինանսական կորպորացիա-http://www.ifc.org

 


Համաշխարհային մաքսային կազմակերպություն (ՀՄԿ) = World Customs Organization (WCO)-http://www.wcoomd.org/


ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժին-http://unstats.un.org/unsd/default.htm         

ՄԱԿ-ի վիրտուալ գրադարան-www.un.am/en/virtual-library


Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն-http://epp.eurostat.ec.europa.eu                 


ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական  կոմիտե-http://www.cisstat.com  

 


Տնտեսական զարգացման և համագորածակցության կազմակերպություն -http://www.oecd.org

  


Արժույթի միջազգային հիմադրամ- International Monetary Fund Hom  Pag-http://www.imf.org


Դիրեկտ/ ուղղակի/ մարքեթինգի ամերիկյան ասոցիացիա-http:// www.the-dma.org


Ամերիկյան Տնտեսագիտության ասոցիացիա - American Economicassociation-http://www.aeaweb.orgՌուսաստանի մենեջերների ասոցիացիա-http:// www.amr.ru/  

 

 


Հայաստանի բանկերի միություն-http: //www.uba.am


 

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա-http://www.aaaa.am/   

                                                                                                                   Ազգային վիճակագրական վարչություն-http: //www .armstat.amՀՀ  կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի  կադաստրի պետական կոմիտեի գրադարան http://www.cadastre.am/page/irav_akt
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն-http://www.mfe.am/

ՀՀ Մաքսային ծառայություն- http://www.customs.am/  

 
 

              


 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային ռեսուրսների պետական   կոմիտե-  http://www.scws.am/am/committee