Էջեր

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

04 Հոկտեմբեր 2017

Գործողություն 1: Ծրագրի կառավարում

1.1.կոորդինացիոն հանդիպումներ,

1.2.ամփոփիչ հանդիպում և հաշվետվությունների պատրաստում

Գործողություն 2: Հետազոտություն՝ գործընկեր երկրներում երիտասարդների ձեռներեցության վերաբերյալ

2.1.Հաշվետվություն՝ երիտասարդների ձեռներեցության վիճակի մասին,

2.2.գիտական հոդվածներ

Գործողություն 3: Աշխատաժողովների կազմակերպում

3.1.Աշխատաժողով՝ եվրոպական ինտեգրման համատեքստում՝ Ուկրաինայում, Բելառուսում և Մոլդովայում երիտասարդների ձեռներեցության զարգացման վերաբերյալ

3.2.Բալթյան երկրներում երիտասարդների ձեռներեցության փորձը՝ եվրոպական ինտեգրման պայմաններում

3.3.Կովկասում երիտասարդների ձեռներեցության հնարավորություններն ու խնդիրները

Գործողություն  4: Վերապատրաստման դասընթացի մշակում՝ գործընկեր երկրներում եվրոպական ինտեգրման համատեքստում բիզնեսով զբաղվելու յուրահատկությունների վերաբերյալ

4.1.Ձեռնարկ

4.2.Վերապատրաստման դասընթաց

Գործողություն 5: Առցանց հարթակի ստեղծում

5.1.Առցանց հարթակի ստեղծում և փորձարկում

5.2.Առցանց հարթակի բովանդակության մշակում և տեղադրում

Գործողություն  6: Երիտասարդների ձեռներեցության խթանման և վերապատրաստման կենտրոնների աշխատանքի կազմակերպում

6.1.Երիտասարդների ձեռներեցության խթանման և վերապատրաստման կենտրոնների ստեղծում

Գործողություն 7: Գիտական և գործնական համաժողովների կազմակերպում

7.1.Հաշվետվություն՝ համաժողովի արդյունքների վերաբերյալ

Գործողություն 8: Միջազգային մրցույթների կազմակերպում

8.1.«Երիտասարդներ և ձեռներեցություն» մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն,

8.2.«Սթարթափ-ների համագործակցություն» բիզնես նախագծերի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Գործողություն 9: Ազգային սեմինարների անցկացում

9.1.Ազգային սեմինարների, աշխատաժողովների և կլոր սեղան քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն