Էջեր

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

22 Փետրվար 2017

Աշխատանքային փաթեթ (ԱՓ) 1: Օգտագործողների կարիքների և արդի վիճակի վերլուծություն

1.1.Հաշվետվություն անօդաչու թռչող սարքերի վերջին սերնդի մոդելների տեխնոլոգիաների և հեռակառավարման համակարգերի վերաբերյալ

1.2.Աշխատաժողով անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաների վերաբերյալ

1.3.Այցելություն ձեռնարկություններ

1.4.Փաստաթուղթ օգտագործողների կարիքների վերաբերյալ

ԱՓ 2: Օրենսդրական կարգավորման արդի վիճակի վերլուծություն

2.1. Ծրագրի երկրներում անօդաչու թռչող սարքերի մասին օրենքների արդի վիճակ

2.2. Գործընկեր երկրներում անօդաչու թռչող սարքերի մասին օրենքների արդի վիճակ

2.3. Աշխատաժողով օրենքների և օգտագործողների կարիքների վերաբերյալ

2.4. Հաշվետվություն օրենսդրական կարիքների վերաբերյալ

ԱՓ 3: Անօդաչու թռչող սարքերի ուսումնական ծրագրի մշակում 

3.1.Ուսումնական ծրագրի կառուցվածք և բովանդակություն

3.2.Կրթական ծրագրի ECTS ճանաչում

3.3.Ծրագրի ուսումնառության նյութեր

3.4.Դասախոսների ուսումնական ծրագրի (CTT) համար դասախոսների ընտրություն

3.5.Դասախոսների ուսումնական ծրագրում (CTT) ներգրավման գործընթաց

3.6.Դասընթացի մասնակիցների ուսումնական ծրագրում (CIA) ներգրավման գործընթաց

3.7.Դասախոսների ուսումնական ծրագրի (CTT) իրականացում

3.8.Դասընթացի մասնակիցների ուսումնական ծրագրի (CIA) իրականացում 

ԱՓ 4: Անօդաչու թռչող սարքերի ուսումնառության կենտրոնների (OED) հիմնում

4.1.Սարքավորումների գնում

4.2.ՏՏ պլատֆորմի հիմնում

4.3.Կայքի բովանդակության մշակում

4.4.Էլեկտրոնային ուսուցման նյութեր ուսումնական ծրագրի համար 

ԱՓ 5: Որակի կառավարում

5.1.Որակի կառավարման համակարգի մշակում

5.2.Որակի վերահսկման համակարգում

5.3.Որակի մշտադիտարկում

5.4.Ծրագրի փաստաթղթավորում

5.5.Ուսումնական ծրագրի վերջնական գնահատում

5.6.Արտաքին աուդիտ

ԱՓ 6: Տեղեկատվության տարածում

6.1.Տեղեկատվության տարածման պլան

6.2.Համալսարանների հանդիպումներ

6.3.Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովներ

6.4.Հաշվետվությունների և նորությունների էլեկտրոնային հրապարակումներ

6.5.Մասնակցություն այցելություններին և աշխատաժողովներին

6.6.Առաջխաղացման (promotional) նյութեր

ԱՓ 7: Կիրառում

7.1.Կիրառման պլանի մշակում

7.2.Դասընթացի մասնակիցների ուսումնական ծրագրի առաջխաղացում (promotion)

7.3.Պրակտիկայի առաջխաղացում (promotion)

7.4.Նորաստեղծ կազմակերպությունների (startups) առաջխաղացում

7.5.Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցություն

7.6.ՏՏ պլատֆորմի կիրառում և առաջխաղացում

7.7.Ուսումնական ծրագրի ճանաչման դիմում

7.8.Օրենսդրական կարգավորման պաշտոնական փաստաթղթի նախնական տարբերակ

ԱՓ 8: Ծրագրի կառավարում

8.1.Մեկնարկային հանդիպում և կոնսորցիումի հանդիպումներ

8.2.Համակարգման գործողություններ

8.3.Ֆինանսական կառավարման հաշվետվություններ

8.4.Հաղորդակցություն EACEA-յի հետ: