Էջեր

Ծրագրի հրավեր

13 Մարտ 2015

Թբիլիսիի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության միջազգային դպրոցը ընդունում է դիմումներ իր բարձր վարկանիշ ունեցող տնտեսագիտական Մագիստրոսական ծրագրին մասնակցելու համար: ՀՊՏՀ արտաքին կապերի բաժնից ստացված հայտարարությանը ծանոթացեք այստեղ: